فریاد ناشنیده برای معنی (روان درمانی و انسان گرایی)
کد شناسه :4450
فریاد ناشنیده برای معنی (روان درمانی و انسان گرایی)

مفهوم درمان به وسیله معنی عکس تعبیر سنتی روان درمانی است. در روان درمانی سنتی، با بیمار همانند یک انسان، یعنی موجودی که همواره درجستجوی معنی است رفتار نشده و در واقع با جستجوی معنی و جنبه ی ارزشی آن که در انسان بسیار آشکار است به طور جدی برخورد نمی شود. تعالی خویشتن، نه تنها به معنی تلاش برای تحقق خویشتن است، بلکه به معنای یافتن انسان دیگری برای عشق ورزیدن نیز هست.

مباحث فریاد ناشنیده برای معنا
1- جبر باوری و انسان گرایی
2- نقد رویارویی محض
3- انسانیت زدایی از مسائل جنسی
4- نشانه یا درمان
5- ورزش زهد ورزی امروزه
6- گذرایی و میرایی
7- قصد متضاد و اندیشه زدایی 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر