روان شناسی برای معلمان | روان شناسی رشد
کد شناسه :454
روان شناسی برای معلمان | روان شناسی رشد
موجود نیست

هدف این کتاب آشنا کردن خواننده با آن حوزه‌هایی از روان‌شناسی است که برای معلم ارزش‌مندترین حوزه‌های عملی به شمار می‌روند. از این رو، کتاب حاضر، نه فقط به موضوعاتی می‌پردازد که مستقیمآ با کلاس درس ارتباط دارند، بلکه به موضوع‌هایی توجه می‌کند که به پیشینه‌ی خارج از مدرسه‌ی کودک و نیز به ادراک خویشتن و خودپنداره‌اش مربوط می‌شوند. خواننده پس از مطالعه‌ی این کتاب، تصویر روشنی از عواملی مانند شکل‌گیریِ شخصیت، توانایی یادگیری، انگیزش، رفتار اجتماعی، و نگرش کودک به مدرسه خواهد داشت. علاوه بر این، از نقشی که معلم در جهت‌دهی به این رفتارها ایفا می‌کند و نیز از بهترین روش‌های کمک به کودکان برای برخورداری از فرصت‌های آموزشیِ ارائه‌شده در مدرسه، تصویر روشنی به دست خواهد آورد. کتاب در بخش اول نگاهی دارد به عوامل تأثیرگذار اولیه بر کودک، نظیر روابط والد ـ فرزند، اندازه‌ی خانواده، و طبقه‌ی اجتماعی. در بخش دوم به بررسی عوامل شناختی (یعنی عوامل روانیِ مربوط به به تفکر، هوش و یادگیری) و در بخش سوم به عوامل عاطفی (یعنی عوامل هیجانیِ مربوط به شخصیت، نگرش‌ها و ارزش‌ها) می‌پردازد. بخش چهارم درباره‌ی عوامل اجتماعی است: یعنی عوامل مربوط به روابط کودک با معلم و گروه هم‌کلاسی‌ها، و دانسته‌های ما درباره‌ی ویژگی‌های معلمِ موفق، و نیز روش‌های مطالعه و تعامل‌های معلم و کلاس. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر