روابط فرا زناشویی (پروتکل های پیشگیری و مداخله)
کد شناسه :4464
روابط فرا زناشویی (پروتکل های پیشگیری و مداخله)

برقراری رابطه خصوصی فرد متأهل با جنس مخالف عهدشکنی قلمداد می شود. روابط فرا زناشویی موجب تخریب مهمترین رکن زندگی مشترک یعنی اعتماد می شود. در جامعه ایرانی بیشتر همسرانی که مورد خیانت قرار می گیرند خواهان پایان دادن به زندگی زناشویی یعنی طلاق هستند و تعدادی نیز خواهان حفظ رابطه و بازگشت به دوران پیش از خیانت اند در هر دو حالت مداخله روان درمانی برای زوج ها امری ضروری است. در این کتاب علاوه بر توضیح علل و شرایط بروز خیانت و ارائه راه های پیشگیری پروتکل های درمانی در سطح فردی خانوادگی و سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد. امید و اطمینان دارد که مطالعه کتاب برای زوج ها و روان درمانگرها مشاوران و مددکاران مفید و کارساز باشد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر