هیچ بخشی از ما بد نیست (التیام ضربه روانی و بازیابی یکپارچگی درون به کمک مدل سیستم خانواده درونی)
کد شناسه :4471
هیچ بخشی از ما بد نیست (التیام ضربه روانی و بازیابی یکپارچگی درون به کمک مدل سیستم خانواده درونی)

آیا فقط یک «من » وجود دارد؟ به ما آموخته اند که فقط یک هویت داریم و وقتی نمی توانیم صداهای درونی مان را کنترل کنیم تا با آن شخص آرمانی ای که باید باشیم مطابقت کند، احساس ترس و شرم وجودمان را فرا می گیرد.
اما تحقیقات ریچارد شوارتس این نظریه تک ذهنی را به چالش کشیده است. او اعتقاد دارد همه ما با ذهن های متعدد _ یا بخش های متعدد _ به دنیا می آییم. این بخش ها تخیلی یا نمادین نیستند، بلکه افرادی هستند که در حکم یک خانواده درونی در ما وجود دارند و کلید شفا و شادی ما در احترام گذاشتن، درک کردن و دوست داشتن تک تک این بخش هاست. شوارتس معتقد است که بخش های ما گاهی می توانند آسیب رسان باشند، اما زمانی که بتوانیم باری را که روی شانه آن ها سنگینی می کند زمین بگذاریم، خوبیِ ذاتی شان بازمی گردد. اگر یاد بگیریم همه بخش های درونی مان را دوست داشته باشیم، آن وقت می توانیم همه مردم را هم دوست داشته باشیم و این نقطه شروع شفای کل دنیاست. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر