قانون 5 ثانیه (زندگی تان، کارتان و اعتماد به نفستان را در عرض 5 ثانیه دگرگون کنید)
کد شناسه :4491
قانون 5 ثانیه (زندگی تان، کارتان و اعتماد به نفستان را در عرض 5 ثانیه دگرگون کنید)
موجود نیست

من زمانی این قانون را کشف کردم که زندگی من در شرف از هم پاشیدن بود.
همه چی... وقتی می گویم همه، یعنی: ازدواج من، دارایی هایم، شفلم و اعتماد به نفسم. همه و همه در ورطه نابودی قرار داشتند.
مشکلاتم آنقدر بزرگ بودند که هر روز صبح با هر بار از خواب بیدار شدن از نو شروع می شدند.
در حقیقت آن زمانی بود که این قانون شروع شد. این قانون را کشف کردم تا بتوانم به کمک آن کلید خاموش شدن غفلت را فشار دهم. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر