آسیب شناسی روانی (ویراست نهم 2023)
کد شناسه :4495
آسیب شناسی روانی (ویراست نهم 2023)
موجود نیست

مباحث کتاب آسیب شناسی روانی ویرایش نهم اثر دیوید اچ بارلو ترجمه فیروزبخت
- رویکرد یکپارچه به آسیب شناسی روانی
- سنجش بالینی و تشخیص
- روش های تحقیق
- اختلالات اضطرابی، اختلالات مرتبط با ضربه و استرس، و اختلالات وسواس فکری – اجبار عملی و اختلالات مربوطه
- نشانه ی بدنی و اختلالات مربوطه و اختلالات گسستگی
- اختلالات خلقی و خودکشی
- اختلالات خوردن و خواب – بیداری
- اختلالات فیزیکی و روانشناسی سلامت
- ناکارایی های جنسی، اختلالات پارافیلیایی، و ملال جنسیتی
- اختلالات مرتبط با مواد، اختلالات اعتیادی و اختلالات کنترل تکانه
- اختلالات شخصیت
- اختلالات طیف اسکیزوفرنی و دیگر اختلالات روانپریشانه
- اختلالات عصبی رشدی
- اختلالات عصبی شناختی
- خدمات سلامت روان: مشکلات قانونی و اخلاقی 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر