تحلیل روانکاوانه ی آسیب های روانی
کد شناسه :464
تحلیل روانکاوانه ی آسیب های روانی

این کتاب برای پاسخگویی به چگونگی برقراری تطابقی عملی میان روانکاوی کلاسیک و ایده های پس از آن هم چون روانشناسی خویشتن و بررسی چالش ها و موانعی که روانکاو با بهره گیری از تفسیر متکی بر تداعی آزاد افکار، هنگام مواجهه با ضمیر ناخودآگاه بیمار با آن دست و پنجه نرم می کند، ترجمه و تلخیص شده است. مجموعه حاضر نقطه نهایی رویکردهای نوین روانکاوانه به سبب شناسی امراض روانی است و قابل بهره گیری برای روانپزشکان، روانکاوان، روانشناسان و همه افرادی که به شکلی با این مقوله سرکار دارند می باشد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر