درمان سیستمی و توانمندسازی خانواده های معتادان
کد شناسه :466
درمان سیستمی و توانمندسازی خانواده های معتادان

کتاب حاضر در دو بخش و هفت فصل تدوین یافته که هم مبانی درمان سیستمی و کار با خانواده های آسیب دیده بویژه خانواده معتادان و هم مداخلات خانواده محور را توضیح می دهد.
مهارت ها و شیوه های حمایت از خانواده، الگوهای تعامل خانواده، سنجش خانواده، مصاحبه پذیرشی، نقش فرزندان، زوج درمانی سیستمی، خانواده درمانی راهبردی و ... از جمله مباحث این کتاب است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر