جرج ایوانویچ گرجی اف | پایه گذار تئوری هماهنگی در تکامل انسان | بزرگان روان شناسی و تعلیم و تربیت 22
کد شناسه :467
جرج ایوانویچ گرجی اف | پایه گذار تئوری هماهنگی در تکامل انسان | بزرگان روان شناسی و تعلیم و تربیت 22

در رابطه با گرجی اف، نابغه ای که هر رویداد غیر عادی توجهش را جلب می کرد و از همان ابتدا به کشف فلسفه زندگی، مرگ و نقش انسان در کائنات بسیار علاقه مند بود. وی معتقد بود بشر امروزی در خواب به سر می برد، دنیای این روزها را دنیای بسیار مادی و خالی از معنویات می دانست. گرجی اف طالب کشف حقیقت و از بزرگان علوم انسانی قرن بیستم بود. او کسی است که خود را پرورش داد و به مرحله ای بالا از کمال دست یافت مرحله ای از رشد که او را قادر ساخته بود بشریت را تحت تاثیر قرار دهد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر