مارتین سلیگمن | نظریه درماندگی آموخته شده و روان شناسی مثبت گرا
کد شناسه :468
مارتین سلیگمن | نظریه درماندگی آموخته شده و روان شناسی مثبت گرا
موجود نیست

دانستن در رابطه با زندگی بزرگانی که عمر خویش را صرف توصیف ذهن و دل مردم کرده اند، امری است دلپذیر و هیجان انگیز، و راهی برای شناخت خود فراهم می آورد از پس خواسته ای که همواره به دنبال یافتن خویشتن است. مارتین از جمله بزرگانی است که دانستن در مورد او خالی از لطف نیست، او کسی است که نظریه ای در روانشناسی ابداع کرد که پایان بخش گریه مردمان زیادی است. دوران کودکی و نوجوانی هر انسانی به شدت بر آینده او تاثیر گذار است، لذا کتاب حاضر از دوران کودکی مارتین آغاز می شود تا به نظریاتی که او در بزرگسالی ارائه ساخته پیوند بخورد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر