تحلیل وضعیت وجودی روان درمانگران
کد شناسه :470
تحلیل وضعیت وجودی روان درمانگران
موجود نیست

کتاب حاضر تحلیلی روان شناختی از وضعیت درمانگران و به نوعی روان درمانی آن هاست. روان درمانی آنچنان که یالوم به نوعی تایید کرده است سفری دوسویه یا دو جانبه است. از یک سو حرکتی است به سمت مراجع و دنیای او و از سوی دیگر حرکتی است به سوی درون و تحلیل خود. در عین حال حرکتی است دو جانبه که در آن دو نفر با یکدیگر همکاری می کنند تا مقصد. وضعیت و ارزش یا حالتی را تعریف، تحلیل، اکتشاف، اصلاح و تغییر دهند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر