روانشناسی تحلیلی (اید - ایگو - سوپر ایگو)
کد شناسه :480
روانشناسی تحلیلی  (اید - ایگو - سوپر ایگو)
موجود نیست

کتاب پیش رو به این منظور به رشته تحریر درآمده تا خلاصه ای از اصول عقاید روانکاوی را با زبانی شیوا، فصیح و قابل فهم در اختیار علاقه مندان و طالبان این علم قرار دهد. این کتاب حاصل مشاهدات و تجربیات بسیاری است و طی بخش ها و فصول گوناگون مسائلی را تحت عناوین: مغز و نحوه ی کار آن، کار عملی، حاصل علمی، سازمان شخصیت، پویایی شخصیت، رشد شخصیت و شخصیت استوار واکاوی می کند.
 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر