داشتن یا بودن
کد شناسه :483
داشتن یا بودن
موجود نیست

اریک فروم در کتاب داشتن یا بودن توضیح می دهد که بیشتر انسانها به جای آنکه زندگی کنند و باشند فقط در حال اندوختن و “داشتن” هستند. وی عقیده دارد ، حالت سلطه و نگرش مثبت بر «داشتن»، دنیا را به آستانه فاجعه هاى اقتصادى، اجتماعى و روانى رسانده است. فقط تغییر و تحولى بنیادی در نگرش انسان، می تواند از سلطه با نگرشی مبتنى بر «داشتن» به تفوق نگرش مبتنى بر «بودن» ما را از انحطاط روانى و اقتصادى نجات دهد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر