شکاف اعتماد به نفس
کد شناسه :485
شکاف اعتماد به نفس
موجود نیست

کتاب حاضر در حقیقت برای غلبه بر ترس ها و ورود به دل مشکلات و ممنوعیت های ذهنی مان نگارش شده است، این اثر به مسئله ای که بیش از هر چیز بشر را آزار می دهد و بر ابعاد گوناگون روانی او تاثیر می گذارد پرداخته است و آن چیزی نیست جز عدم اعتماد به نفس؛ نویسنده عملکرد همراه بر اعتماد به نفس را برای دستیابی به اعتماد به نفس بر حس اعتماد به نفس مقدم می داند و نشان می دهد که چگونه پافراتر گذاشتن از دنیای امن مان ما را به سوی زندگی رضایتمندانه و موفقیت آمیز راهنمایی می کند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر