هیچ کودکی بی عیب نیست (کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان)
کد شناسه :491
هیچ کودکی بی عیب نیست (کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان)

این کتاب با هدف کمک به فرزندان در دستیابی به استعداد خدادادی آنها طراحی شده است و از والدین می خواهد از فکر کامل بودن فرزندان خود دست بردارند و اجازه بدهند که فرزندانشان در مسیری قدم بردارند که احساس خشنودی می کنند. کتاب پیش رو با ارائه راهکارها و روش های علمی در ایجاد رویکردهای مثبت برای کمک به فرزندان و رسیدن به استعداد نهایی آنها طراحی شده است و همچنین نشان می دهد که چطور همه ی کودکان سزاوارند، برای همان کسی که هستند گرامی داشته شوند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر