تصمیم گیری | مهارت های زندگی نوجوانان | کتاب کار
کد شناسه :499
تصمیم گیری | مهارت های زندگی نوجوانان | کتاب کار
موجود نیست

این مجموعه به جهت تقویت مهارت های گوناگون در نوجوانان شکل گرفته است و حاوی مباحث، تمرینات و فعالیت هایی به منظور دست یابی به هدف ذکر شده می باشد.
جلد حاضر نوجوانان را با اهمیت تصمیم گیری، مراحل و مشکلات آن آشنا می سازد و مطالبی پیرامون هدف گذاری که زمینه ای برای اتخاذ تصمیم است مطرح می کند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر