نمایش درمانی و تئوری نقش ها (دراما تراپی راهی برای تغییر عملکرد نقش)
کد شناسه :503
نمایش درمانی و تئوری نقش ها (دراما تراپی راهی برای تغییر عملکرد نقش)

اگر فردی به درستی نقش هایش را ارائه کرد حال اش خوب است و حال خوب رضایتمندی از نقش فردی و اجتماعی است ،  زیرا این نقش ها هستند که پویایی ، موثر بودن و انگیره میدهند ، در تئوری نقش ها مسئله زمانی آغاز می شود که فرد از نقش های خود راضی نیست و عدم رضایت فرد از عملکردهای نقشی یعنی بیماری ، از منظر دراماتراپی سلامتی یعنی داشتن قدرت تغییر نقش و برای داشتن این قدرت تغییرنقش آگاهی از تئوری نقش ها بسیار موثر است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر