سبک ها و مهارت های ارتباطی
کد شناسه :507
سبک ها و مهارت های ارتباطی

حجم عمده‌ای از وقت ما به تعامل با دیگران می‌گذرد. مهارت‌های ارتباط بین‌شخصی، به‌عنوان موضوع این کتاب، مجموعه‌ای از رفتارهایی است که کیفیت ارتباط شخص با شخص را تعریف و مشخص می‌سازد.
این کیفیت می‌تواند ماهیتی مخرب و یا سازنده داشته باشد. دستیابی به اهداف در هر شخص برای خود، هشیار و ناهشیار، در بافتی اجتماعی متحقق می‌شود.
از این‌ رو مهارت‌های ارتباطی یکی از محورهای اساسی موفقیت در ابعاد شخصی، خانوادگی، شغلی، و اجتماعی زندگی است.
این امر در جوامعی که ساختارهای آنها نهادینه نشده‌اند اهمیتی فزاینده‌تر دارد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر