شناخت درمانی | 100 تکنیک و نکته کاربردی برای رواشناسان بالینی و روانپزشکان و مشاوران
کد شناسه :511
شناخت درمانی | 100 تکنیک و نکته کاربردی برای رواشناسان بالینی و روانپزشکان و مشاوران

این مجموعه به شکلی کاربردی، خلاصه و موثر اطلاعاتی از شیوه ها و تکنیک های روان درمانی شناختی در اختیار خواننده قرار می دهد و از شناخت درمانی که در دو دهه اخیر کاربرد بیشتری یافته و در درمان برخی اختلالات و هم چنین برای گروه های سنی مختلف قابل استفاده است مطالبی عنوان می کند. مولفین 100 ویژگی این روش درمانی را به عنوان مشهور ترین روش در حیطه درمان شناختی رفتاری تشریح می کنند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر