بازسازی اختلال شخصیت مرزی مقاوم به درمان
کد شناسه :515
بازسازی اختلال شخصیت مرزی مقاوم به درمان
موجود نیست

کتاب حاضر به مفاهیم کلیدی و روش های روان درمانی ساخت گشای پویشی می پردازد. این کتاب برای درمان افرادی که از تاثیرات مخرب اختلال شخصیت مرزی رنج می برند بسیار مفید و تاثیرگذار است. به دلیل اهمیت درمان این بیماران مبتلا به عادات و عملکرد مخرب نظیر «وابستگی به مواد و الکل، رفتارهای خود آسیب رسان، اقدام های مکرر به خودکشی و…»، نویسنده در ابتدا یک ابزار آموزشی برای درمان ارائه می کند و سپس فنون خاص و داروهای روان گردان و مداخلات روان درمانی ساخت گشای پویشی و اصول مدیریت داروها را مورد بحث قرار می دهد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر