ناستودنی های ستودنی | در جستجوی ذهنیتی متفاوت
کد شناسه :517
ناستودنی های ستودنی | در جستجوی ذهنیتی متفاوت
موجود نیست

این کتاب، حکایت گر تفکری متفاوت در مواجهه با موضوع ها و مسائل مهم زندگی است.
اندیشه ی زیربنایی چنین تفکری نوعی اندیشه ورزی معکوس است که به ما یاد می دهد در برخورد با شرایط، شکیبایی بیشتری نشان دهیم و به نحو دیگری فکر کنیم.
چنین مسیر اندیشه ورزانه ای به ما یادآوری می کند که همه ی امور در عین حال که می توانند جنبه های ناخوشایندی داشته باشند، ویژگی های متفاوتی را نیز دربرمی گیرند.
به همین دلیل، جستجوی ذهنی متفاوت اساس این کتاب را تشکیل می دهد و یادآوری می کند که واقعیت ها همانی نیستند که ما می فهمیم و درک می کنیم. امید است این کتاب، بتواند راهنمای خوبی در این نوع از شیوه ی تفکر، دیدن و حتی بودن متفاوت باشد و... 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر