درمان پویشی بین شخصی کوتاه مدت افسردگی و اضطراب
کد شناسه :521
درمان پویشی بین شخصی کوتاه مدت افسردگی و اضطراب
موجود نیست

کتاب حاضر که حاصل همکاری 3 نویسنده بزرگ انگلستان است یک برنامه درمان پویشی نسبتا کوتاه مدت برای اختلالات خلقی و اضطرابی ارائه داده است و راهنمایی جامع در این زمینه در اختیار مخاطب گذاشته است. نویسندگان این کتاب سعی دارند، مهارت های خاصی را برای درمانگران یا مشاوره ی روان پویشی ارائه بدهند تا بتوانند در درمان بیماران افسرده یا مضطرب از آن بهره جویند و انعطاف پذیری بیشتری در مواجهه با نیازهای گوناگون بیماران داشته باشند و به این شکل قابلیت پاسخگویی بهتری بیابند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر