آمادگی شناختی (در سازمان های هزاره سوم از تئوری تا عمل)
کد شناسه :525
آمادگی شناختی (در سازمان های هزاره سوم از تئوری تا عمل)
موجود نیست

مباحث کتاب آمادگی شناختی:
آمادگی شناختی چیست
تعریف تکاملی آمادگی شناختی برای عملیات نظامی
یادگیری و ارزیابی مهارت های قرن بیست و یکم و آمادگی شناختی
مدلی برای آموزش و ارزیابی آمادگی شناختی
مسئولیت موقعیتی و ویژگی های شخصی دلالت های ضمنی برای آمادگی شناختی
توسعه و ارزیابی آمادگی شناختی درس های آموخته شده از آموزش
آمادگی شناختی برای حل معادله ها
آنچه افراد حل کننده مسئله می دانند آمادگی شناختی برای حل مسئله انطباقی
یک رویکرد نظری مبتنی بر آمادگی شناختی و ارزیابی آگاهی موقعیتی
تخصص انطباقی و آمادگی شناختی چشم اندازی از رویکرد متخصص-عملکرد
کاربردهای آمادگی شناختی
توانایی های تفکر خلاق سنجش های مربوط به حوزه های مختلف
استفاده از قیاس ها به عنوان مبنایی برای آموزش آمادگی شناختی
و...
 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر