گذر از اضطراب با بهوشیاری
کد شناسه :540
گذر از اضطراب با بهوشیاری

این کتاب به شما کمک می‌کند تا به شکل عملی و روشن بهوشیاری خود را پرورش دهید و با بهره‌مندی از تمرینات ارائه شده در جهت رهایی از اضطراب تلاش کنید. رهایی از ترس، استرس، و اضطراب درونی به شما کمک می‌کند واکنش‌های مناسب و مفیدی به مسائل اطراف خود نشان دهید و از طریق بهوشیاری به موقعیت‌های مناسب‌تری دست یابید. علاوه بر دستیابی به درک عمیقی از مفهوم اضطراب، مفهوم کلی و همچنین ریشه‌های اضطراب و تاثیر آن بر زندگی خود را در می‌یابید. این رویارویی شما را با جنبه‌های نامأنوس اضطراب بهوشیاری تقویت کرده و توانایی می‌بخشد تا از درگیری و کشمکش با آنچه موجب از بین رفتن هدف و معنای زندگی شماست رهایی یابید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر