فرمول بندی رفتاری شناختی (راهنمای کارورزی دانشجویان روان شناسی بالینی)
کد شناسه :544
فرمول بندی رفتاری شناختی (راهنمای کارورزی دانشجویان روان شناسی بالینی)

کارورزی بالینی، هم‌ آموخته‌های نظری دانشجو را صیقل می‌دهد و اعتماد می‌بخشد و هم جواز ورودی است برای درمانگر شدن. مولف با توجه به ضرورت و حساسیت کارورزی دانشجویان روانشناسی بالینی و بر اساس تخصص علمی و تجربه عملی در این حوزه، کتاب حاضر را در شش فصل ارائه کرده‌اند. شرح حال روان‌پزشکی، شیوه‌های سنجش و ارزیابی، سنجش طرح‌واره‌ها، فرمول‌بندی، طرح درمان و ساختار جلسات درمانی، مباحثی است که در این کتاب به تفصیل و با دقت عملی مطرح می‌شود. امید و اطمینان دارد که مطالعه کتاب برای دانشجویان روانشناسی، مشاوره و مددکاران سودمند خواهد بود. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر