پسرت تنبل نیست (کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان)
کد شناسه :549
پسرت تنبل نیست (کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان)

موضوع کتاب حاضر بچه هایی هستند که تنبل نیستند اما از ترس انتظاراتی که فکر می کنند به سادگی از عهده شان برنخواهند آمد به زانو درآمده اند. آنها به دلیل رویارویی با فشارهایی که خود را ناتوان از مقابله با آنها می دادند به این نتیجه رسیده اند که کلا کناره گیری کنند و از وظایفشان فرار کنند. آدام پرایس در بخش ابتدایی به والدین کمک می کند تا نگاه جدیدی نسبت به پسر خود داشته باشند و تغییرات  او را بفهمند و در بخش پایانی راهکارهای مفیدی را ارائه می دهد که آنها را در حل مسئله مربوط به تنبلی و ترس از فشار کمک می کند.
 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر