روان شناسی سالمندی (دو کتاب در یک جلد)
کد شناسه :56
روان شناسی سالمندی (دو کتاب در یک جلد)
موجود نیست

کتاب پیش‌ رو واقعیتی را مورد بررسی قرار می‌دهد که در لحظه ورود ما به آخرین قسمت زندگی و در جریان آن به وجود می‌آید. جسم ما تغییر می‌کند. ما تغییرات جسمی خود و همچنین تغییرات جسمی اطرافیان را مشاهد می‌کنیم و در نتیجه در مقابل آنها واکنش نشان می‌دهیم. دگرگونی‌ های روانی نیز به دنبال می‌آیند. این دگرگونی‌ها بر افکار، احساسات، اعتقادات، ارزش‌ها، نگرش‌ها، رفتار، شخصیت و شیوه عملکرد ما در مقابل دیگران تاثیر می‌گذارند. اهمیت این دگرگونی‌ها بر ارزش علامت‌ دهی آنها استوار است. در حقیقت این دگرگونی‌ها پیغام می‌دهند که به زودی واکنش‌ های تازه‌ ای ظاهرا خواهد شد. برخی این پیغام‌ ها را دریافت می‌کنند و در نتیجه شیوه زندگی خود را تغییر می‌ دهند اما بعضی دیگر از مکانیسم افراط در جبران بهره می‌گیرند. و سعی می‌کنند با قرار گرفتن «در جریان » جوانی خود را هم برای خود و هم برای دیگران نشان دهند. تفاوت‌های فردی نه تنها در آغاز تغییر شکل‌های جسمی تجلی می‌کنند بلکه در طول مدت تغییر شکل نیز دیده می‌شوند. مثلا در مورد بعضی افراد این تغییر شکل در عرض شش ماه به پایان می‌رسد حال آنکه در مورد بعضی دیگر شش سال طول می‌کشد.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر