حل تعارض | مهارت های زندگی نوجوانان | راهنمای مربی
کد شناسه :561
حل تعارض | مهارت های زندگی نوجوانان | راهنمای مربی
موجود نیست

کتاب مهارت‌های زندگی نوجوانان (حل تعارض) راهنمای مربی به دانش‌آموزان کمک می‌کند که تعارض را بخش طبیعی زندگی بدانند و یک فرصت قلمدادش کنند همچنین تشخیص دهند که کجا و چگونه با تعارض مواجه شوند و روش‌های ناکارآمد مواجهه با تعارض و یادگیری مهارت‌های حل تعارض را شناسایی کنند.
راهنمای مربی اطلاعاتی درباره نحوه استفاده از فعالیت‌ّای مطرح شده در کتاب کار ارائه می‌دهد، همچنین پیشنهادهایی را برای انجام تکالیف بیشتر در خانه یا در کلاس بیان می‌کند.
کتاب مهارت‌های زندگی نوجوانان حل تعارض اغلب پیشنهاد می‌کند بحث‌هایی درباره موضوع مطرح و این بحث‌ها را رهبری کنید، همچنین از دانش آموزان بخواهید پاسخ‌هایشان را با دیگران در میان بگذارند.
 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر