فراسوی زنجیرهای پندار
کد شناسه :566
فراسوی زنجیرهای پندار
موجود نیست

در بخشی از مقدمه ی کتاب آمده است: «کتاب فراسوی زنجیرهای پندار اریک فروم تحت تاثیر وجهی از اندیشه یهودی که از "پیام آور موعود" سخن می گفت، قرار گرفته است. فروم در کتاب فراسوی زنجیرهای پندار نوشت: گفته های پیامبرانی چون اشعیاء، آموص و هوشع، برایم جایگاهی خاص داشت. اقرار می کنم که هشدارشان در مورد فجایعی که در صورت سرکشی امت نازل می شد، برایم چشمگیر نبود، بلکه نویدی که درباره روز واپسین می دادند، جانم را از شادی می آکند.» 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر