تئاتر بدن (رویکرد روانکاوانه به بیماری های روان تنی)
کد شناسه :575
تئاتر بدن (رویکرد روانکاوانه به بیماری های روان تنی)
موجود نیست

تئاتر بدن(رویکردی روان کاوانه به بیماری های روان تنی) کمک قابل توجهی به مطالعه روان پریشی است که توسط یکی از مهمترین متفکران روانپزشکی و پزشکان جهان نوشته شده است. در این کتاب ، جویس مک دوگال بازخوانی جسورانه و مهیجی از رویکرد روانکاوی در مورد مسئله جذاب رابطه بین ذهن و بدن ارائه می دهد.
مک دوگال به افرادی که از طریق تظاهرات بدنی به پریشانی روانشناختی واکنش نشان می دهند و همچنین به توانایی روان-تنی افراد در آن لحظه هایی که روش های روانی عادی مقابله با آنها رو جواب نمی دهد ، نگاه می کند و مطالعه ی بیماری های روان تنی را به وجود می آورد.
با در نظر داشتن این فرمول بندی ، دکتر مک دوگال داستان های فراموش نشدنی ای از بیماران را با خوانندگان خود به اشتراک می گذارد: مادران و کودکان بالغی که به نظر می رسد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر