تئاتر بدن | رویکرد روانکاوانه به بیماری های روان تنی | دفترهای روانکاوی 3
کد شناسه :575
تئاتر بدن | رویکرد روانکاوانه به بیماری های روان تنی | دفترهای روانکاوی 3
موجود نیست

تئاتر بدن(رویکردی روان کاوانه به بیماری های روان تنی) کمک قابل توجهی به مطالعه روان پریشی است که توسط یکی از مهمترین متفکران روانپزشکی و پزشکان جهان نوشته شده است. در این کتاب ، جویس مک دوگال بازخوانی جسورانه و مهیجی از رویکرد روانکاوی در مورد مسئله جذاب رابطه بین ذهن و بدن ارائه می دهد.
مک دوگال به افرادی که از طریق تظاهرات بدنی به پریشانی روانشناختی واکنش نشان می دهند و همچنین به توانایی روان-تنی افراد در آن لحظه هایی که روش های روانی عادی مقابله با آنها رو جواب نمی دهد ، نگاه می کند و مطالعه ی بیماری های روان تنی را به وجود می آورد.
با در نظر داشتن این فرمول بندی ، دکتر مک دوگال داستان های فراموش نشدنی ای از بیماران را با خوانندگان خود به اشتراک می گذارد: مادران و کودکان بالغی که به نظر می رسد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر