روان درمانی روان پویشی بلندمدت
کد شناسه :579
روان درمانی روان پویشی بلندمدت

کتاب پیش رو به شرح مبانی، اصول و مفاهیم کلیدی یکی از شیوه های موثر روان درمانی به نام روان درمانی پویشی بلند مدت و مقایسه ی آن با دیگر روش ها می پردازد.
اطلاعات این کتاب که حاصل تجارب نویسنده با کارورزان در همه تخصص های سلامت روان است، علاقه مندان و روان درمانگران مشغول در این حوزه ی درمانی را با موقعیت های بالینی گوناگون و نحوه ی رفتار در شرایط مختلف آشنا می سازد وآن ها را در رفع نیازها و حل اختلالات روانی مراجعین با بهره از این رویکرد موثر یاری می کند.
چینش اتاق درمان، کاربرد رویاها و فانتزی ها، انتقال متقابل و ارزیابی صلاحیت در روان درمانی روان پویشی از جمله مباحت پرداخته شده در این کتاب است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر