تفسیر خواب در روان درمانی اگزیستانسیال از نطریه تا کاربست
کد شناسه :580
تفسیر خواب در روان درمانی اگزیستانسیال از نطریه تا کاربست

خواب ها و رویاهای انسان جاده شاهنشاهی به ناخودآگاه او و شاه کلیدی برای دستیابی به آن است؛ درمانگران می توانند برای نزدیکی بیشتر به درمانجویان خود و کسب درکی عمیق تر از دنیای هستی شناسانه ی آن ها، از آن چه که مراجعان در خواب ها و رویاهای شان مشاهده می کنند بهره بگیرند. در حقیقت مهم ترین راه برای نفوذ و عمیق شدن در ناخودآگاه افراد تحلیل خواب است که در اثر حاضر به آن پرداخته شده است. خالق اثر پیش رو چگونگی شکل گیری تکنیک های تحلیل خواب ها را در روانکاوی به طور مفصل به بحث می گذارد، تاریخچه ای از تلاش انسان برای فهم رویاهایش ارائه می دهد، از تاثیرات تفسیر و تحلیل خواب ها بر رشد فرهنگ و سنت ها و از آن چه که بر تحلیل و تفسیر خواب تاثیر گذار بوده سخن می گوید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر