با رفتار درمانی عقلانی هیجانی (REBT) زندگی چندان هم بد نیست
کد شناسه :584
با رفتار درمانی عقلانی هیجانی (REBT) زندگی چندان هم بد نیست
موجود نیست

کتاب حاضر با زبانی ساده و روان حاوی مهم ترین مطالب رفتاردرمانی عقلانی هیجانی و خلاصه ای از مهم ترین گفتگوهای اِد با مردم در مشاوره هایش می باشد و به خواننده می آموزد که اثربخشی، آسایش روانی و شادمانی اش را با اصول رفتار درمانی عقلانی هیجانی (Rebt) بیشتر کند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر