یادگیری زبان و شناخت در نظریه چهارچوب روابط
کد شناسه :587
یادگیری زبان و شناخت در نظریه چهارچوب روابط
موجود نیست

نظریهٔ چهارچوب رابطه‌ای یک نظریه اختصاصی درباره چگونگی شکل گیری زبان و شناخت در انسان است. این نظریه به علم بنیادی در روانشناسی وابسته است و برخاسته از یک رشته پژوهش متمرکز بر پدیدۂ یادگیری زبان و شناخت است. نظریه چهارچوب رابطه‌ای زیربنای روش شناخته شده درمان وابسته به پذیرش و تعهد (اکت) نیز هست و آشنایی با آن به درمانگران اکت کمک زیادی می‌کند و در کسب موفقیت فعالیت حرفه‌ای آنان تأثیرگذار است.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر