درآمدی بر علم تصمیم گیری | تصمیم گیری چگونه رخ می دهد
کد شناسه :588
درآمدی بر علم تصمیم گیری | تصمیم گیری چگونه رخ می دهد
موجود نیست

کتابی که پیش رو دارید، متنی مقدماتی و کوتاه دربارۀ روند تصمیم‌گیری است. آرای مطرح‌شده در این کتاب تازه نیستند. دانشجویان این حوزه در ادبیات پژوهشی رشته به‌تفصیل با آن‌ها آشنا هستند. این آرا در این‌جا به‌اختصار معرفی می‌شود تا خواننده با ادبیات تصمیم‌گیری بیشتر آشنا شود. این کتاب در وهلۀ نخست به این می‌پردازد که تصمیم‌‌‌ها در عمل چگونه گرفته می‌شوند و کاری به باید و نبایدهای تصمیم‌گیری ندارد؛ هرچند گاه از نظریه‌هایی در آن سخن می‌رود که ادعا می‌‌‌کنند چگونه باید تصمیم گرفت. در فصل آخر نیز نکاتی به دست داده‌ می‌شود دربارۀ این که چگونه می‌توان (یا نمی‌توان) هوشمندانه تصمیم گرفت. اما به‌طورکلی این کتاب به اندیشه‌هایی پرداخته است که به فهم تصمیم‌گیری، آن‌گونه که مشاهده و گزارش شده است، کمک می‌‌‌‌کنند. فهم هر تصمیم معین نیازمند شناخت عمیق از زمینه‌ای است که تصمیم در آن گرفته می‌‌‌شود؛ این یعنی شناخت ظرائف تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از محیط‌ تصمیم‌گیری؛ و نیز شناخت از افراد، سازمان‌ها و نهادهایی که در تصمیم‌گیری دخیل‌ بوده‌اند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر