رفتار درمانی عقلانی هیجانی | راهنمای درمانگران
کد شناسه :589
رفتار درمانی عقلانی هیجانی | راهنمای درمانگران
موجود نیست

رفتاردرمانی عقلانی هیجانی درمورد احساسات منفی سالم و ناسالم مراجعان هنگام گرفتاری، نظریه هایی دارد. نخست این که تمام احساسات «طبیعی» هستند و تقریبا به طور خودکار پس از فکر کردن یا تجربه کردن محرک هایی که از نظر مراجعان آزارنده یا ناخوشایندند، ایجاد می شوند. چنین واکنشی فی نفسه یک واکنش «سالم» انسانی است چون اگر آدم ها احساسات منفی سالم نمی داشتند، از محرک های منفی پرهیز نمی کردند و زندگی اسفبار می شد و بقای آنها به خطر می افتاد. احساسات مثبت نیز به آدم ها انگیزه می دهند زندگی را ادامه دهند و مولد باشند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر