شخصیت سالم (هفت سوال کلیدی در روان شناسی سلامت و بالیدگی)
کد شناسه :591
شخصیت سالم (هفت سوال کلیدی در روان شناسی سلامت و بالیدگی)
موجود نیست

صاحب‌نظران تعاریف متفاوتی از "شخصیت سالم"؛ دارند. گروهی از آن‌ها "سلامت" را معادل "شکوفایی استعدادهای یک فرد" می‌دانند. بنابراین کسی که بیماری روانی آشکاری ندارد و عملکرد او در حد میانگین عملکرد افراد جامعه است، اما موفق به شناخت و شکوفا کردن استعدادهای انسانی خود نشده است، دارای "شخصیت سالم" نیست. با توجه به این دیدگاه منظور از ویژگی‌های شخصیت سالم، "استعدادهای ویژۀ انسانی" است. کتاب حاضر حاوی هفت پرسش کلیدی در روان‌شناسی سلامت و بالیدگی تحت این موضوعات است: ویژگی‌های نشان‌دهندۀ شخصیت سالم، شیوۀ تفکر، کیفیت روابط بین فردی، دین‌داری، یادگیری، انتخاب شغل افراد دارای شخصیت سالم، و چگونگی نقش جنسی شخصیت سالم. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر