خانواده درمانی هیجان مدار با کودکان و مراقبان | رویکردی مبتنی بر تروما
کد شناسه :596
خانواده درمانی هیجان مدار با کودکان و مراقبان | رویکردی مبتنی بر تروما
موجود نیست

خانواده درمانی هیجان مدار که از آن به اختصار به عنوان EFFT یاد می شود، یک مداخله درمانی مبتنی بر شواهد برای کودکان معرفی می کند که در آن با ادغام شیوه های هیجان مدار و ترومای والد راهی برای تسهیل تغییرات خانوادگی و در نتیجه ی آن سهولت درمان کودک گشوده می شود؛ این نوع از درمان با توجه به نقش به سزای والدین و افراد نزدیکی که کودک با آن ها در ارتباط است در سلامت روان کودک پیشنهاد می شود زیرا توانایی درمانگر هرگز به اندازه توانایی والدی که از مهارت های کافی برخوردار است در درمان تاثیرگذار نیست. کتاب حاضر خانواده درمانی هیجان مدار را توصیف می کند و با ارائه ی مثال های گوناگون این نوع شیوه درمان و تاثیرات آن را روشن می سازد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر