مسائل اخلاقی و حرفه ای در زوج درمانی و خانواده درمانی
کد شناسه :602
مسائل اخلاقی و حرفه ای در زوج درمانی و خانواده درمانی
موجود نیست

در روابط و تعاملات درمانی که همواره به علت نزدیکی درمان گر با مراجع و ضرورت ایجاد اعتماد، رازداری و فضای امن و… برای او، در معرض آسیب های اخلاقی، قانونی و حقوقی قرار دارد، این وظیفه ی درمان گر است که از بروز رخدادها و اتفاق های غیر اخلاقی و غیر قانونی جلوگیری کند و روند درمان را کنترل شده پیش ببرد.
کتاب حاضر که با توجه به اهمیت موضوع ذکر شده، شکل گرفته است، به مدد روان شناسان، روان پزشکان و مددکاران آمده تا ضمن ذکر موارد واقعی با ریزه کاری های حرفه ای، همه ی ابعاد اخلاقی و قانونی زوج درمانی و خانواده درمانی را مورد بررسی قرار دهد و از پیدایش تنش ها، ناهنجاری ها و درگیری ها طی پروسه ی درمان جلوگیری کند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر