مقدماتی بر روانکاوی لکان (منطق و توپولژی)
کد شناسه :604
مقدماتی بر روانکاوی لکان (منطق و توپولژی)

لکان از جمله بزرگ‌ترین متفکرین قرن بیستم است که نه تنها به تبعیت از فروید روانکاوی را همچنان بر اساس یافته‌های علوم جدید مورد پرسش قرار داد بلکه افق‌های کامل نوینی در زمینه فلسفه، اخلاق، سیاست، زبان و انسان‌شناسی باز نمود. خواننده ایرانی بیشتر با لکان فیلسوف آشنایی دارد تا با روانکاوی و تجربه عملی او در زمینه نفسانیات. این وضع ناشی از این امر است که اغلب قریب به اتفاق مترجمینی که به لکان پرداخته‌اند بیشتر به متون انگلیسی دسترسی داشته‌اند. چرا که استقبالی که از لکان در کشورهایی همچون آمریکا صورت گرفته غالبا بر لکان فیلسوف متمرکز بوده است تا بر تجارت و یافته‌های عملی او در روانکاوی. در کتاب حاضر که مجموعه مقالاتی است ساده و منسجم در باب منطق و توپولژی لکان. این دو وجهه نظر عملی و نظری بطور قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر تلفیق یافته‌اند. جهت اصلی این است که بخصوص هندسه موضعی لکان به نحوی است که نه تنها را به شیوه‌ای بس صائب‌تر و قاطع‌تر درمی‌آورد که در خور هرگونه پرسشی راستین و مستمر در باب ماهیت آدمی است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر