ملالت های تمدن
کد شناسه :605
ملالت های تمدن

در “ملالت های تمدن” فروید به بررسی فرهنگ و تمدن، دورنما و چگونگی پدیدار شدن آن ها می پردازد و تاثیری را که فائق آمدن یکی از دونیروی حاصل از زندگی و مرگ بر یکدیگر در سرنوشت تمدن و تاریخ بشر می گذارد مورد بررسی قرار می دهد. این کتاب یکی از معروفترین آثار نویسنده است که ناکامی بشر را در ارائه راه حلی به جهت از میان برداشتن تضاد میان دو نیروی ذکر شده نمایان می سازد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر