غلبه بر بی خوابی با رویکرد درمان شناختی رفتاری (راهنمای درمانجو)
کد شناسه :609
غلبه بر بی خوابی با رویکرد درمان شناختی رفتاری (راهنمای درمانجو)

در این کتاب، در باب راه‌های غلبه بر بی‌خوابی با استفاده از روش درمان شناختی رفتاری بحث شده است. اثر حاضر، با هدف ارائة اطّلاعاتی در زمینة بی‌خوابی و آخرین و مؤثرترین مداخلات درمانی با بالاترین استاندارد از نظر شواهد تجربی در جهت حفظ سلامت و بهداشت روانی افراد تدوین شده است. نگارندگان این کتاب می‌کوشند، ضمن بیان توصیه‌هایی سودمند دربارة رفع مشکلات خواب و آموزش روش‌های بهبود خواب، یک سری راهبردهای کلّی برای تغییر در سبک تفکّر ناکارآمد مخاطب که باعث بی‌خوابی هستند، ایجاد کرده و به وی در دستیابی به خوابی عمیق‌تر و راحت‌تر کمک کنند. مشخّصة کتاب، تأکید بر تغییر شیوة خواب، مقابله با افکار مضر و یافتن مشکلات و عیب‌های روانی و درونی که منجر به بی‌خوابی می‌شوند، است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر