وداع با خودتخریبی و دیگر تخریبی
کد شناسه :610
وداع با خودتخریبی و دیگر تخریبی
موجود نیست

بسیاری از افراد جامعه به صورت ناخودآگاه به چنین رفتارهایی دچارند، گام نخست برای رهایی از این قبیل اقدامات آشنایی با آن ها و نگریستن به آن از زوایای گوناگون است و این مسئله ایست که کتاب حاضر در وهله اول به آن پرداخته، در مرحله بعد مهارت هایی به جهت ترک آن آموزش داده و فعالیت هایی ارائه کرده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر