درسنامه درمان رفتاری _ شناختی کودکان مبتلا به بیش فعالی | نارسایی توجه
کد شناسه :613
درسنامه درمان رفتاری _ شناختی کودکان مبتلا به بیش فعالی | نارسایی توجه
موجود نیست

" درسنامه درمان رفتاری - شناختی" یکی از آثار جامعی است که هم رویکردها و روش های دیگر درمانی (دارو درمانی - رفتار درمانی و ...) را با دقت مرور کرده و هم به طور محوری، مداخله های رفتاری - شناختی و چند مدلی را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهد.
در فصول شش گانه این درسنامه، ارزیابی تشخیصی و درمانی، آموزش مهارتها به کودکان، آموزش خانواده و والدین، مشاوره در مدرسه و مداخله مدرسه محور و به ویژه مداخله رفتاری - شناختی برای کودکان سنین مدرسه به تفصیل ارائه شده است.
درمان کودک محور، درمان گروهی، راهنمایی های لازم برای روان شناسان، مشاوران، معلمان و والدینی که با کودکان بیش فعال/نارسایی توجه، سر و کار دارند از جمله بحث های دیگری است که به طور چشمگیر بر غنای تاب می افزاید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر