شفقت درمانی برای شفقت درمانگر
کد شناسه :615
شفقت درمانی برای شفقت درمانگر
موجود نیست

شفقت درمانی در حقیقت یک درمان نزدیک به رروان درمانی مثبت گراست . در روان درمانی مثبت گرا تاکید بر پیدا کردن استعدادها ، توانمندیها و نقاط قوت افراد است تا با رشد و تقویت آنها ، فرد را در مسیر کمال و خود شکوفایی سوق دهد .
شفقت درمانی با تکیه بر آیین هایی چون بودیسم ، تائو ، دن و یا تمرکز بر هیجان مراجعان شکل گرفت . درمانگران در درمان مبتنی بر شفقت ، همانند دیگر درمانهای موج سوم ، به دنبال تغییر شناخت ، تغییر رفتار ، تغییر هیجان و … نیستند بلکه به دنبال تغییر نگاه فرد نسبت به تجارب ذهنی اند . هدف اساسی این درمان کمک به مراجع برای مواجهه با تجارب دردناک هیجانی است تا به وسیله آن قدرت تحمل درد ، رنج و اندوه را پیدا کند و کم کم بتواند با تکیه بر توانمندیهای خود و مهارتهایی که در این راستا کسب میکند به احساس امنیت و آرامش بیشتری دست یابد .
مطالعه این اثر به روان درمانگران ، مشاوران ، روانشناسان ، روان پزشکان و کسانی که به نوعی در این حوزه فعالیت دارند توصیه می شود . 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر