اخلاق حرفه ای در رهبران آموزشی
کد شناسه :619
اخلاق حرفه ای در رهبران آموزشی
موجود نیست

فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل 1: مفاهیم نظری اخلاق
فصل2: مبانی اخلاق حرفه ای
فصل 3: کلیاتی پیرامون رهبری
فصل 4: رشد اخلاق حرفه ای در سازمان ها
فصل 5: اخلاق حرفه ای مدیران اسلامی
فصل 6: اخلاق حرفه ای رهبران آموزشی
منابع 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر