مشاوره و روان درمانی مراجعان مذهبی (رویکردی تحولی و مبتنی بر دلبستگی)
کد شناسه :621
مشاوره و روان درمانی مراجعان مذهبی (رویکردی تحولی و مبتنی بر دلبستگی)
موجود نیست

این کتاب ویژگی های روان شناختی افراد را در هر کدام از مراحل ایمانی توصیف می کند و بر این نکته تاکید دارد که تجربیات کودکی نقش حیاتی در تکامل معنوی ما دارد.
در این کتاب نویسنده با یک رویکرد تحولی و روان کاوانه به بررسی و واکاوی تاثیر الگوهای ارتباطی و تحولی و تصورات ذهنی افراد از والدین شان و تصوری که از خدا دارند می پردازد.نگاه تحولی به ایمان یک نگاه جدید و متفاوتی از نگاه فروید، پارگامنت، آلپورت و دیگران است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر