صمیمیت زناشویی و عزت نفس جنسی
کد شناسه :622
صمیمیت زناشویی و عزت نفس جنسی
موجود نیست

صمیمیت زناشویی یکی از نیازهای زندگی زناشویی است و در عین حال از ویژگی های بارز یک زوج موفق و شادمان است. صمیمیت، نزدیکی، تشابه و یک رابطه شخصی عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر است که مستلزم شناخت و درک عمیق از فرد دیگر به منظور بیان افکار و احساساتی است که به  عنوان منشا تشابه و نزدیکی به کار می رود. بسیاری از روان شناسان صمیمیت را به عنوان یکی از نیازهای مهم انسانی مورد توجه قرار داده اند.
از موارد تاثیرگذار بر صمیمیت زناشویی می توان به عزت نفس جنسی اشاره کرد عزت نفس ارزشیابی کلی ما نسبت به فضایل،قابلیت ها، ارزش ها، اجزای بدنی و دیدگاهی که نسبت به دارایی هایمان داریم.عزت نفس جنسی عبارت است از واکنش های عاطفی انسان ها نسبت به ارزیابی های ذهنی در مورد افکار، احساسات و رفتارهای جنسی خود دارد.
فهرست مطالب:
فصل1: مفهوم صمیمیت زناشویی
فصل2: عزت نفس جنسی
فصل3:تاثیر صمیمیت زناشویی بر عزت نفس جنسی
 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر