مدیریت هیجانات مشکل ساز | برنامه ای برای بهبود هوش هیجانی و تاب آوری نوجوانان
کد شناسه :623
مدیریت هیجانات مشکل ساز | برنامه ای برای بهبود هوش هیجانی و تاب آوری نوجوانان

در ساختار این کتاب 5 عادت و ویژگی وجود دارد که به صورت مستمر در طی کتاب تمرین می شوند: 1)آرام بودن 2)انرژی داشتن 3)شجاع بودن 4) مراقبت 5)داشتن طرح و نقشه
فهرست مطالب کتاب:
مقدمه مترجم
مقدمه نویسنده
فصل1: در جستجوی صلح درونی
فصل2: اکسیر زندگی (داشتن انرژی)
فصل3: اجتناب از تله ها (شجاع بودن)
فصل4: راز دوستی (مراقبت)
فصل5: نقشه زندگی (برنامه ریزی و طراحی برنامه ها)
فصل 6: هیجانات پردردسر
فصل7: فوران خودبخودی (عصبانیت)
فصل 8: لرزش دندان (نگرانی)
فصل 9: اسارت (درماندگی و شکست)
فصل 10: اندوه و سوگ
فصل 11: داروهای تفریحی (الکل و تنباکو)
پیوست ها
منابع و ماخذ 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر